Xi’an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU)

Xi’an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU)

China

Description

For information on Xi’an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU) please see link below.

 

Link

www.xjtlu.edu.cn

 

Picture: www.xjtlu.edu.cn