Pavel Bogdashov

Pavel Bogdashov

Sanofi

Biography

Pavel Bogdashov is the Commercial Analysis Manager UK & Ireland at Sanofi Aventis